دستگاه زاویه ساز صورت INTELLIGENT SKIN FIRMING

1,100,000 تومان

با استفاده از این دستگاه ( دستگاه زاویه ساز صورت ) به مدت ۱۵ دقیقه در روز صورت خود را زیبا و به فرم دلخواه دراورید.

دستگاه زاویه ساز صورت INTELLIGENT SKIN FIRMING
دستگاه زاویه ساز صورت INTELLIGENT SKIN FIRMING

1,100,000 تومان