مایع دستگاه نانو گلس مدل زمرد کد ۲۰۱

  • ***** سطح کیفی پنج ستاره از پنج ستاره
  • مایع شیری رنگ
  • حجم مایع 50 میل

در انتخاب مایع مصرفی نهایت دقت را به خرج بدید تا دچار خسارات زیاد نشوید.