مایع دستگاه نانو گلس مدل الماس کد ۲۲۱

  • ***** سطح کیفی پنج ستاره از پنج ستاره
  • مایع بی رنگ
  • حجم مایع 50 میل

در انتخاب مایع مصرفی نهایت دقت را به خرج بدید تا دچار خسارات زیاد نشوید.