دسته پابجی بیسوس

استفاده از دسته پابجی بیسوس باعث می شود کاربران حس بهتر و تسلط بیشتری روی بازی داشته باشند. یکی از دسته پابجی بیسوس مدل نارنجک که برای این منظور ساخته شده است.